Hajnówka

Herb


BILETY JEDNORAZOWE:

Drukarnia Poznańskie Zakłady Graficzne:

  • Tło „jodełka”:
  • Tło „jodełka”, nominał na bilecie:

Drukarnia HOLOGRAF:

  • Herb miasta, hologram „równoległoboki” + w tle napis HOLOGRAF:
  • Herb miasta, hologram „fale” + w tle napis HOLOGRAF:

Drukarnia GRAF:

  • Logo PUK TRANS, hologram GRAF:
BILETY OKRESOWE: