Police

Herb Flaga


BILETY JEDNORAZOWE:

Drukarnia ENGRAF:

  • Herb miasta, hologram ENGRAF, w prawym dolnym rogu napis ENGRAF:
  • Herb miasta, cena biletu zawiera 7% VAT, hologram ENGRAF, w prawym dolnym rogu napis ENGRAF:
  • Herb miasta, cena biletu zawiera 7% VAT, hologram ORIGINAL:
  • Herb miasta, cena biletu zawiera VAT, hologram ORIGINAL:

Drukarnia HOLOGRAF:

  • Herb miasta, cena biletu zawiera VAT, hologram „równoległoboki” + w tle napis HOLOGRAF:
    Wyjątek: Bilet na linię pracowniczą posiada logo SPPK zamiast herbu
BILETY OKRESOWE:
BILETY JEDNORAZOWE - KOMUNIKACJA ZAKŁADOWA:
BILETY OKRESOWE - KOMUNIKACJA ZAKŁADOWA: