Wrocław

Herb Flaga


ŻETONY TRAMWAJOWE:
BILETY JEDNORAZOWE:

Städtische Straßenbahn Breslau:

Drukarnia PZWS Bydgoszcz:

 • Rodzaj biletu:

Drukarnia Poznańskie Zakłady Graficzne [daw. Biletowa Poznań]:

 • M.P.K. w Wrocławiu, Biletowa Poznań:
 • Miejskie Przeds. Komunik., Biletowa Poznań:
 • Miejsk. Przeds. Kom., Biletowa Poznań:
 • Miej. Przeds. Kom., Biletowa Poznań:
 • Miejskie Przeds. Kom., Biletowa Poznań:
 • MPK Wrocław, POZ 3:
 • MPK Wrocław, PZGK 3:

Drukarnia Częstochowskie Zakłady Graficzne (daw. WA Poznań – Cz.Z.Graf.):

 • MPK Wrocław:

Drukarnia Poznańskie Zakłady Graficzne:

 • Seria ogólnopolska, przestemplowano:
 • W tle prostokąty, seria ogólnopolska – przestemplowano MPK Wrocław, P.Z.G.M.K.-3:

Drukarnia Częstochowskie Zakłady Graficzne Sp. z o.o.:

 • W tle prostokąty, seria ogólnopolska – przestemplowano MPK Wrocław, Cz.Z.G.:
 • W tle prostokąty, Cz.Z.G.:

Drukarnia ENGRAF:

 • Logo MPK, w prawym dolnym rogu napis ENGRAF:
  Uwaga: Bilet dwustronnego kasowania o nominale 3000 zł nie posiada loga MPK.
 • W tle gwiazdki, 50 lat MPK Wrocław, w prawym dolnym rogu napis ENGRAF:
 • Komunikacja miejska Wrocław, herb miasta, hologram ENGRAF:
 • Komunikacja miejska Wrocław, logotyp miasta, hologram ENGRAF:
 • Komunikacja miejska, logo ZDiK Wrocław, hologram z logotypami ZDiK Wrocław:
 • Wrocławska Komunikacja Zbiorowa, logo ZDiK Wrocław, hologram z logotypami ZDiK Wrocław:
 • Wrocławska Komunikacja Zbiorowa, logo ZDiK Wrocław, hologram ORIGINAL:
 • Wrocławska Komunikacja Zbiorowa, logo ZDiK Wrocław, pasy deseniowe, hologram ENGRAF:
 • Wrocławska Komunikacja Zbiorowa, logo ZDiK Wrocław, pasy deseniowe, hologram z logotypami ZDiK Wrocław:

Drukarnia Kolejowa Kraków:

 • Wrocławska Komunikacja Zbiorowa, logo ZDiK Wrocław, pasy deseniowe, hologram DKK:
 • Wrocławska Komunikacja Zbiorowa, logo ZDiK Wrocław, cena na tle, hologram GENUINE ORIGINAL:
 • Wrocławska Komunikacja Zbiorowa, logo ZDiK Wrocław, cena na tle, hologram z logotypami ZDiK Wrocław:

Drukarnia DrukFont:

 • Wrocławska Komunikacja Zbiorowa, logotyp miasta, cena na tle, hologram DrukFont:
 • Wrocławska Komunikacja Zbiorowa, logotyp miasta, cena na tle, hologram z logotypami ZDiK Wrocław oraz logiem miasta:
 • Wrocławska Komunikacja Zbiorowa, logotyp miasta, cena pod logotypem, hologram z logotypami ZDiK Wrocław oraz logiem miasta:
 • Wrocławska Komunikacja Zbiorowa, logotyp miasta, cena pod logotypem, hologram DrukFont:

Drukarnia GRAF:

 • Wrocławska Komunikacja Zbiorowa, logotyp miasta, hologram GRAF:

Drukarnia Częstochowskie Zakłady Graficzne Sp. z o.o.:

 • Wrocławska Komunikacja Zbiorowa, logotyp miasta, hologram CZG Ochrona:
 • Wrocławska Komunikacja Zbiorowa, logotyp miasta, hologram DCZG z napisami w tle „WROCŁAW”:
  Cennik 02.09.2019 – 31.12.2020
  Uwaga: Z dniem 2 września 2019 z obiegu zniknęły bilety na linie pospieszne i nocne – zastąpiono je biletem jednorazowym na wszystkie linie (1,70/3,40)
 • Wrocławska Komunikacja Zbiorowa, logotyp miasta, hologram DCZG z napisami w tle „WROCŁAW”:
  01.01.2021 do chwili obecnej

 

BILETY AUTOMATOWE - DRUKARKA IGŁOWA:
ZNACZKI - BILETY OKRESOWE:
 • 1996:
 • 1998:
 • 1999:
 • 2000:
 • 2000/2001:
 • 2001:
 • 2001/2002:
 • 2002/2003:
 • 2003:
 • 2003/2004:
 • 2004:
 • 2004/2005:
 • 2005:
 • 2006:
 • 2006/2007:
 • 2007/2008:
 • Aglomeracyjne:
TEKTURKI - BILETY OKRESOWE:
 • Logo MPK:
 • 50 lat MPK:
 • Logo MPK:
 • Napis MPK Wrocław:
 • Logo MPK:
 • Logo ZDiK:
 • Logo ZDiK:
  1999
 • Logo ZDiK:
  2000
 • Logo ZDiK:
  2001
 • Logo ZDiK:
  2001/2002
 • Logo ZDiK:
  2002
 • Logo ZDiK:
  2002/2003, 300 lat UW
 • Logo ZDiK:
  2003, 300 lat UW
 • Logo ZDiK:
  2003/2004
 • Logo ZDiK:
  2004
 • Logo ZDiK, Wrocław – Miasto Spotkań:
  2004/2005
 • Logo ZDiK, Wrocław – Miasto Spotkań:
  2005/2006
 • Logo ZDiK, Wrocław – Miasto Spotkań:
  2006
 • Logo ZDiK, Wrocław – Miasto Spotkań:
  2006/2007
 • Logo ZDiK, Wrocław – Miasto Spotkań:
  2007/2008
 • Widoczki:
  2008/2009
 • Widoczki:
  2009/2010
KARTY MIEJSKIE - BILETY OKRESOWE:
BILETY PRZEWOŹNIKA DOLNOŚLĄSKIE LINIE AUTOBUSOWE:

Drukarnia ENGRAF:

 • Logo DLA, w prawym dolnym rogu napis ENGRAF:
 • Logo DLA, w lewym dolnym rogu napis ENGRAF:
 • Logo DLA, strzałka złożona z figur, w lewym prawym rogu napis ENGRAF:
 • Logo DLA, strzałka złożona z figur, hologram ENGRAF:
BILETY Z ZABYTKOWEJ LINII TRAMWAJOWEJ:
WROCŁAWSKIE LINIE TURYSTYCZNE:

Nieznana drukarnia:

 • Nominał, na rewersie trasy linii turystycznych:
  Edycja 2022

Drukarnia Węglogryf:

 • Nominał, na rewersie grafiki pojazdów:
  Edycja 2023
BILETY PKS WROCŁAW:
EM-KARTY:
INNE: