Wrocław – bilety jednorazowe

Herb Flaga


ŻETONY TRAMWAJOWE:
BILETY JEDNORAZOWE:

Städtische Straßenbahn Breslau:

Drukarnia PZWS Bydgoszcz:

 • Rodzaj biletu:

Nieznana drukarnia:

 • Rodzaj biletu:

Drukarnia Poznańskie Zakłady Graficzne [daw. Biletowa Poznań]:

 • M.P.K. w Wrocławiu, Biletowa Poznań:
 • Miejskie Przeds. Komunik., Biletowa Poznań:
 • Miejsk. Przeds. Kom., Biletowa Poznań:
 • Miej. Przeds. Kom., Biletowa Poznań:
 • Miejskie Przeds. Kom., Biletowa Poznań:
 • MPK Wrocław, POZ 3:
 • MPK Wrocław, PZGK 3:

Drukarnia Częstochowskie Zakłady Graficzne (daw. WA Poznań – Cz.Z.Graf.):

 • MPK Wrocław:

Drukarnia Poznańskie Zakłady Graficzne:

 • Seria ogólnopolska, przestemplowano:
 • W tle prostokąty, seria ogólnopolska – przestemplowano MPK Wrocław, P.Z.G.M.K.-3:

Drukarnia Częstochowskie Zakłady Graficzne Sp. z o.o.:

 • W tle prostokąty, seria ogólnopolska – przestemplowano MPK Wrocław, Cz.Z.G.:
 • W tle prostokąty, Cz.Z.G.:

Drukarnia ENGRAF:

 • Logo MPK, w prawym dolnym rogu napis ENGRAF:
  Uwaga: Bilet dwustronnego kasowania o nominale 3000 zł nie posiada loga MPK.

Logo MPK, w prawym dolnym rogu napis engraf:

 • W tle gwiazdki, 50 lat MPK Wrocław, w prawym dolnym rogu napis ENGRAF:
 • Komunikacja miejska Wrocław, herb miasta, hologram ENGRAF:
 • Komunikacja miejska Wrocław, logotyp miasta, hologram ENGRAF:
 • Komunikacja miejska, logo ZDiK Wrocław, hologram z logotypami ZDiK Wrocław:
 • Wrocławska Komunikacja Zbiorowa, logo ZDiK Wrocław, hologram z logotypami ZDiK Wrocław:
 • Wrocławska Komunikacja Zbiorowa, logo ZDiK Wrocław, hologram ORIGINAL:
 • Wrocławska Komunikacja Zbiorowa, logo ZDiK Wrocław, pasy deseniowe, hologram ENGRAF:
 • Wrocławska Komunikacja Zbiorowa, logo ZDiK Wrocław, pasy deseniowe, hologram z logotypami ZDiK Wrocław:

Drukarnia Kolejowa Kraków:

 • Wrocławska Komunikacja Zbiorowa, logo ZDiK Wrocław, pasy deseniowe, hologram DKK:
 • Wrocławska Komunikacja Zbiorowa, logo ZDiK Wrocław, cena na tle, hologram GENUINE ORIGINAL:
 • Wrocławska Komunikacja Zbiorowa, logo ZDiK Wrocław, cena na tle, hologram z logotypami ZDiK Wrocław:

Drukarnia DrukFont:

 • Wrocławska Komunikacja Zbiorowa, logotyp miasta, cena na tle, hologram DrukFont:
 • Wrocławska Komunikacja Zbiorowa, logotyp miasta, cena na tle, hologram z logotypami ZDiK Wrocław oraz logiem miasta:
 • Wrocławska Komunikacja Zbiorowa, logotyp miasta, cena na tle, hologram z logotypami ZDiK Wrocław oraz logiem miasta:
  Żółty papier
 • Wrocławska Komunikacja Zbiorowa, logotyp miasta, cena na tle, hologram DrukFont:
 • Wrocławska Komunikacja Zbiorowa, logotyp miasta, cena pod logotypem, hologram z logotypami ZDiK Wrocław oraz logiem miasta:
 • Wrocławska Komunikacja Zbiorowa, logotyp miasta, cena pod logotypem, hologram DrukFont:

Drukarnia GRAF:

 • Wrocławska Komunikacja Zbiorowa, logotyp miasta, hologram GRAF:

Drukarnia Częstochowskie Zakłady Graficzne Sp. z o.o.:

 • Wrocławska Komunikacja Zbiorowa, logotyp miasta, hologram CZG Ochrona:
 • Wrocławska Komunikacja Zbiorowa, logotyp miasta, hologram DCZG z napisami w tle „WROCŁAW”:
  Cennik 02.09.2019 – 31.12.2020
  Uwaga: Z dniem 2 września 2019 z obiegu zniknęły bilety na linie pospieszne i nocne – zastąpiono je biletem jednorazowym na wszystkie linie (1,70/3,40)
 • Wrocławska Komunikacja Zbiorowa, logotyp miasta, hologram DCZG z napisami w tle „WROCŁAW”:
  01.01.2021 do chwili obecnej

 

BILETY AUTOMATOWE - DRUKARKA IGŁOWA:
BILETY PRZEWOŹNIKA DOLNOŚLĄSKIE LINIE AUTOBUSOWE:

Drukarnia ENGRAF:

 • Logo DLA, w prawym dolnym rogu napis ENGRAF:
 • Logo DLA, w lewym dolnym rogu napis ENGRAF:
 • Logo DLA, strzałka złożona z figur, w lewym prawym rogu napis ENGRAF:
 • Logo DLA, strzałka złożona z figur, hologram ENGRAF:
BILETY Z ZABYTKOWEJ LINII TRAMWAJOWEJ:
WROCŁAWSKIE LINIE TURYSTYCZNE:

Nieznana drukarnia:

 • Nominał, na rewersie trasy linii turystycznych:
  Edycja 2022

Drukarnia Węglogryf:

 • Nominał, na rewersie grafiki pojazdów:
  Edycja 2023
BILETY PKS WROCŁAW:
INNE: