Łask

Herb


BILETY JEDNORAZOWE:

Drukarnia Poznańskie Zakłady Graficzne:

 • PGKiM Łask:
 • MZGKiM Łask:

Drukarnia ENGRAF:

 • Komunikacja Miejska w Łasku, oznaczenia literowe:
 • Komunikacja Miejska w Łasku, w tle gwiazdki, oznaczenia literowe:
 • Komunikacja Miejska w Łasku, w tle gwiazdki, cena pod oznaczeniami literowymi:
 • Zakład Komunikacji Miejskiej w Łasku, tło białe, cena pod oznaczeniami literowymi, hologram ENGRAF:
 • Komunikacja Miejska Łask, tło białe, oznaczenia literowe, w prawym dolnym rogu napis „ENGRAF”:
 • Komunikacja Miejska Łask, w tle sześciokąty, cena z lewej strony biletu, oznaczenia literowe, hologram ENGRAF, w prawym dolnym rogu napis „ENGRAF”:
 • Komunikacja Miejska, tło białe, oznaczenia literowe, w prawym dolnym rogu napis „ENGRAF”:
 • Komunikacja Miejska, w tle gwiazdki, oznaczenia literowe, w prawym dolnym rogu napis „ENGRAF”:
 • ZKM w Łasku, w tle gwiazdki, w prawym dolnym rogu napis „ENGRAF”:
 • ZKM w Łasku, tło białe, w prawym dolnym rogu napis „ENGRAF”, hologram ENGRAF:
 • ZKM w Łasku, tło jednolite, w prawym dolnym rogu napis „ENGRAF”:
 • ZKM Łask, w tle sześciokąty, cena z oznaczeniami literowo-cyfrowymi, w prawym dolnym rogu napis „ENGRAF”:
 • ZKM Łask, tło jednolite, cena z oznaczeniami literowo-cyfrowymi, w prawym dolnym rogu napis „ENGRAF”:

Drukarnia Częstochowskie Zakłady Graficzne Sp. z o.o.:

 • ZKM w Łasku, tło deseniowe:
 • Logo ZKM, tło deseniowe, cena w strzałce:
  Rączka w kolorze żółtym
 • Logo ZKM, tło deseniowe, cena w strzałce:
  Rączka w kolorze tła biletu
 • Logo ZKM, tło deseniowe, cena w strzałce, hologram IGKM:
  Uwaga: Bilety opisane/oznaczone „C” oraz „3” były stosowane na tychże liniach ze względu na prowadzenie badań potoków pasażerskich
 • Logo ZKM, tło deseniowe, cena w strzałce, hologram CZG Ochrona:

Drukarnia HOLOGRAF:

 • Logo ZKM, tło deseniowe, cena w strzałce, hologram „równoległoboki” + w tle napis HOLOGRAF:
 • Logo ZKM, tło deseniowe, cena w strzałce, hologram „równoległoboki” + w tle napis HOLOGRAF, gruby papier:
 • Logo ZKM, tło deseniowe, cena w strzałce, hologram „fale” + w tle napis HOLOGRAF:

Drukarnia GRAF:

 • Logo ZKM, tło deseniowe, cena w strzałce, hologram GRAF:
 • Logo ZKM, tło białe, cena w strzałce (tło strzałki deseniowe), hologram GRAF:
 • Logo ZKM, tło białe, cena w strzałce (tło strzałki deseniowe), hologram gładki:
 • Logo ZKM, tło białe, cena w strzałce (tło strzałki deseniowe), hologram GENUINE ORIGINAL:

Drukarnia SILGRIN:

 • Logo ZKM, tło białe, cena w strzałce (tło strzałki deseniowe), hologram GENUINE ORIGINAL:
  Numerator komputerowy
 • Logo ZKM, tło białe, cena w strzałce (tło strzałki deseniowe), hologram GENUINE ORIGINAL:
  Cienki numerator komputerowy z mikrodrukiem
  Uwaga: Bilety opisane/oznaczone „C” oraz „3” były stosowane na tychże liniach ze względu na prowadzenie badań potoków pasażerskich
 • Logo ZKM, tło białe, cena w strzałce (tło strzałki deseniowe), hologram GENUINE ORIGINAL:
  Cienki numerator komputerowy z mikrodrukiem
  Uwaga: Bilety opisane/oznaczone „C” oraz „3” były stosowane na tychże liniach ze względu na prowadzenie badań potoków pasażerskich
 • Logo ZKM, w tle gilosz, cena w strzałce (tło strzałki białe), hologram GENUINE ORIGINAL:
  Cienki numerator komputerowy z mikrodrukiem
  Uwaga: Bilety opisane/oznaczone „C” oraz „3” były stosowane na tychże liniach ze względu na prowadzenie badań potoków pasażerskich
 • Logo ZKM, tło białe, cena w strzałce (tło strzałki deseniowe), hologram GENUINE ORIGINAL:
  Cienki numerator komputerowy z mikrodrukiem, seria C
  Uwaga: Bilety opisane/oznaczone „C” oraz „3” były stosowane na tychże liniach ze względu na prowadzenie badań potoków pasażerskich
LEGITYMACJE DO ZNACZKÓW OKRESOWYCH:
ZNACZKI OKRESOWE:
 • Bez daty:
 • 1995:
 • 1996:
 • 1997:
 • 1998:
 • 1999:
 • 2000:
 • 2001:
 • 2003:
 • 2012:
 • 2015:
 • 2016:
 • 2017:
 • 2019:
 • 2020:
 • 2021:
 • 2022:
 • 2023:
BILETY OKRESOWE - TEKTURKI:


INNE: