Ostrołęka

Herb Flaga


BILETY JEDNORAZOWE:

Drukarnia Poznańskie Zakłady Graficzne:

  • W tle prostokąty, MPK Ostrołęka, ZGP 3:

Drukarnia Częstochowskie Zakłady Graficzne Sp. z o.o.:

  • MPK Ostrołęka:
  • MZK Ostrołęka:
  • MZK Ostrołęka, w tym 7% VAT:
  • MZK Ostrołęka, w tym 7% VAT:
    Reklama: Tygodnik Ostrołęcki
  • MZK Spółka z o.o. w Ostrołęce, w tym 7% VAT, NIP:
  • MZK Spółka z o.o. w Ostrołęce, w tym 8% VAT:
  • MZK Spółka z o.o. w Ostrołęce, w tym 8% VAT, NIP:

Od 28.10.2017 komunikacja bezpłatna

KARNETY:
BILETY OKRESOWE: