Łomża

Herb Flaga


BILETY JEDNORAZOWE:

Drukarnia Poznańskie Zakłady Graficzne:

  • MPGKiM Łomża:
  • Seria ogólnopolska, przestemplowano na MPK Łomża:
  • W tle prostokąty, przestemplowano na M.P.K. ZB Łomża:

Drukarnia Częstochowskie Zakłady Graficzne Sp. z o.o.:

  • Tło jednolite, CZG SA:
  • Tło jednolite, logo MPK:
KARNETY:
BILETY OKRESOWE:
  • Legitymacje:
  • Znaczki:
  • Karty:
INNE: