Gdańsk ZTM


Herb  Flaga    ZTM Zarząd Transportu Miejskiego


BILETY JEDNORAZOWE:

II Wojna Światowa:

Międzykomunalne Zakłady Komunikacyjne GDAŃSK – GDYNIA:

 • Starsze:

Drukarnia Poznańskie Zakłady Graficzne:

 • WPK Gdańsk – Gdynia, Biletowa Poznań:
 • WPK Gdańsk – Gdynia, POZ 3:
 • WPK Gdańsk – Gdynia, PZGK3:
 • WPK w Gdańsku, PZGK3:

Drukarnia Częstochowskie Zakłady Graficzne Sp. z o.o.:

 • WPK Gdańsk:
 • Seria ogólnopolska, przestemplowano CM:

Drukarnia Grafika:

 • Komunikacja Miejska w Gdańsku, różowy papier, w lewym dolnym rogu napis „PKM GDAŃSK”, w prawym dolnym rogu napis „grafika”:
 • Komunikacja Miejska w Gdańsku, szary papier, w lewym dolnym rogu napis „PKM GDAŃSK”, w prawym dolnym rogu napis „grafika”:
 • Komunikacja Miejska w Gdańsku, brązowy papier, w lewym dolnym rogu napis „ZKM GDAŃSK”, w prawym dolnym rogu napis „grafika”:
 • Komunikacja Miejska w Gdańsku, w tle herb miasta, w lewym dolnym rogu napis „ZKM GDAŃSK”, w prawym dolnym rogu napis „grafika”:
 • Komunikacja Miejska w Gdańsku,cena na tle, w lewym dolnym rogu napis „ZKM GDAŃSK”, w prawym dolnym rogu napis „grafika”:

Drukarnia ENGRAF:

 • Komunikacja Miejska w Gdańsku, w tle herb miasta, tło „przekreślone kwadraty”, z lewej strony biletu napis „ZKM GDAŃSK”, w prawym dolnym rogu napis „ENGRAF”:
  1993 rok
 • Komunikacja Miejska w Gdańsku, w tle herb miasta, tło białe, z lewej strony biletu napis „ZKM GDAŃSK”, w prawym dolnym rogu napis „engraf”:
  1994 rok
 • Komunikacja Miejska Gdańsk, w tle herb miasta, tło „kwadraty i co 2 miejsca umieszczone koła”, z lewej strony biletu napis „ZKM GDAŃSK”, pole na wydruk kasownika, w prawym dolnym rogu napis „engraf”:
  1994 rok
 • Komunikacja Miejska Gdańsk, w tle herb miasta, tło „kwadraty i co 2 miejsca umieszczone koła”, z lewej strony biletu napis „ZKM GDAŃSK”, pole na wydruk kasownika, w prawym dolnym rogu napis „engraf”:
  1994 rok
  Uwaga: Drukowana litera serii

Drukarnia DrukFont:

 • Komunikacja Miejska Gdańsk, cena biletu w zaokrąglonym prostokącie, herb miasta obok ceny, z lewej strony biletu napis „ZKM GDAŃSK”, pole na wydruk kasownika:
  Okres denominacji, 1995 rok

Drukarnia ENGRAF:

 • Komunikacja Miejska Gdańsk, w tle herb miasta, tło „kwadraty i co 2 miejsca umieszczone koła”, z lewej strony biletu napis „ZKM GDAŃSK”, pole na wydruk kasownika, w prawym dolnym rogu napis „engraf”:
  Okres denominacji, 1995 rok
 • Komunikacja Miejska Gdańsk, w tle herb miasta, tło białe, z lewej strony biletu napis „ZKM GDAŃSK”, w prawym dolnym rogu napis „engraf”:
  Okres denominacji, 1995-1996 rok [trójkątna strzałka]
 • Komunikacja Miejska Gdańsk, w tle herb miasta, tło białe, z lewej strony biletu napis „ZKM GDAŃSK”, w prawym dolnym rogu napis „engraf”:
  Okres denominacji, 1995-1996 rok [trójkątna strzałka, hologram]
 • Komunikacja Miejska Gdańsk, w tle herb miasta, tło białe, z lewej strony biletu napis „ZKM GDAŃSK”, w prawym dolnym rogu napis „engraf”:
  Okres denominacji, 1995-1996 rok [strzałka w kształcie bumerangu]
 • Komunikacja Miejska Gdańsk, w tle herb miasta, tło białe, z lewej strony biletu napis „ZKM GDAŃSK”, w prawym dolnym rogu napis „engraf”:
  Okres denominacji, 1995-1996 rok [strzałka w kształcie bumerangu, hologram ENGRAF]
 • Komunikacja Miejska, logo ZKM Gdańsk, w prawym dolnym rogu napis „ENGRAF”:
  Okres denominacji, 1995-1996 rok
 • Komunikacja Miejska, logo ZKM Gdańsk, w strzałce cena oraz napis „BILET JEDNORAZOWY”, w prawym dolnym rogu napis „ENGRAF”:
  1997 rok
 • Komunikacja Miejska, logo ZKM Gdańsk, 1000 LAT GDAŃSKA 997-1997:
  1997 rok
 • Komunikacja Miejska, logo ZKM Gdańsk, w strzałce cena oraz napis „BILET JEDNORAZOWY”, w prawym dolnym rogu napis „ENGRAF”:
  1998 rok

Drukarnia Częstochowskie Zakłady Graficzne Sp. z o.o.:

 • Komunikacja Miejska, logo ZKM Gdańsk, w tle fale, w prawym górnym rogu napis Cz.Z.G.:
  1998-1999 rok
  BRAK: 2,20 A
 • Komunikacja Miejska, logo ZKM Gdańsk, w tle fale, w prawym górnym rogu napis Cz.Z.G S.A.:
  1998-1999 rok
  BRAK: 2,70 A; 4 zł A

Drukarnia Kolejowa Kraków:

 • Komunikacja Miejska, logo ZKM Gdańsk, żaglowiec na morzu w tle, w prawym górnym rogu (na boku strzałki) napis DKK:
  1999-2000 rok
 • Komunikacja Miejska, logo ZKM Gdańsk, tło gradientowe zakończone pełnokolorowym prostokątem z prawej strony biletu:
  2000 rok
  BRAK: 2,00D
 • Komunikacja Miejska, logo ZKM Gdańsk, cena biletu pod logiem ZKM, pole na wydruk kasownika:
  2000 rok
 • Komunikacja Miejska, logo ZKM Gdańsk, cena biletu pod logiem ZKM, trójkątna strzałka z białym wypełnieniem:
  2001 rok
 • Komunikacja Miejska, logo ZKM Gdańsk, cena biletu na tle gradientowym:
  2001 rok
  BRAK: 2,20D
 • Komunikacja Miejska, strzałka, logo ZKM Gdańsk, cena biletu na tle gradientowym:
  2001 rok
 • Komunikacja Miejska, logo ZKM Gdańsk, napisy z lewej strony biletu umieszczone w pełnobarwnym prostokącie, pole na kasownik:
  2001 rok
 • Komunikacja Miejska, logo ZKM Gdańsk, małe logotypy ZKM umieszczone w gradientowym tle:
  2002 rok
 • Komunikacja Miejska, logo ZKM Gdańsk, cena biletu umieszczona pod logiem, w tle plaża:
  2002 rok
 • Komunikacja Miejska, logo ZKM Gdańsk, na bilecie umieszczona muszelka pod logiem:
  2002 rok
  BRAK: 0,10L
 • Komunikacja Miejska, logo ZKM Gdańsk, w tle kontury budynków miejskich:
  2002 rok
 • Komunikacja Miejska, logo ZKM Gdańsk, informacje umieszczone w kolorowych prostokątach:
  2002 rok
  BRAK: 1,45X
 • Komunikacja Miejska, logo ZKM Gdańsk, z lewej strony biletu prostokąty (umieszczone w kolejności grubości):
  2003 rok

Drukarnia Skarbowa:

 • Komunikacja Miejska, logo ZKM Gdańsk, z lewej strony biletu w owalu umieszczono elementy z herbu miasta:
  2003 rok
 • Komunikacja Miejska, logo ZKM Gdańsk, WERSJA PIONOWA:
  2004 rok

BRAK: 2,40C

 • Komunikacja Miejska, logo ZKM Gdańsk, WERSJA POZIOMA [UWAGA: LOGO ZKM NAD NUMERATOREM]:
  2004 rok
 • Komunikacja Miejska, logo ZKM Gdańsk, WERSJA POZIOMA [UWAGA: LOGO ZKM POD NUMERATOREM]:
  2004 rok
 • Komunikacja Miejska, herb miasta, adres strony internetowej, WERSJA POZIOMA:
  2004 rok
 • Komunikacja Miejska, herb miasta, adres strony internetowej, WERSJA PIONOWA:
  2004 rok

Drukarnia ENGRAF:

 • Komunikacja Miejska w Gdańsku, herb miasta [lwy bez konturów], informacja o ważności biletu, ulgowy/pełnopłatny, w tle mikrodruk „Komunikacja Miejska Gdańsk”:
  2004 rok
 • Komunikacja Miejska w Gdańsku, herb miasta, informacja o ważności biletu, w tle mikrodruk „Komunikacja Miejska Gdańsk”:
  2004 rok
 • Komunikacja Miejska w Gdańsku, herb miasta, ulgowy/pełnopłatny, w tle mikrodruk „Komunikacja Miejska Gdańsk”:
  2004 rok
 • Komunikacja Miejska w Gdańsku, herb miasta, w tle mikrodruk „Komunikacja Miejska Gdańsk”:
  2004 rok
 • Komunikacja Miejska w Gdańsku, herb miasta, adres strony internetowej, w tle mikrodruk „Komunikacja Miejska Gdańsk”:
  2004 rok

 

 • Komunikacja Miejska w Gdańsku, herb miasta, adres strony internetowej, w tle mikrodruk „Komunikacja Miejska Gdańsk”:
  2005 rok
 • Komunikacja Miejska w Gdańsku, herb miasta, adres strony internetowej, w tle mikrodruk „Komunikacja Miejska Gdańsk”:
  2006 rok
 • Komunikacja Miejska w Gdańsku, herb miasta, adres strony internetowej, w tle mikrodruk „Komunikacja Miejska Gdańsk”:
  Zmniejszona czcionka nominału
  2006 rok

Drukarnia Kolejowa Kraków:

 • Komunikacja Miejska w Gdańsku, herb miasta, adres strony internetowej, tło jednolite:
  2006 rok
 • Komunikacja Miejska Gdańsk, tło białe, promocja nowej linii autobusowej:
  2006 rok
 • Komunikacja Miejska Gdańsk, tło białe, herb miasta, bilety wykonane w wersji pionowej:
  2006 rok
 • Komunikacja Miejska Gdańsk, herb miasta, logo ZTM, cena na gradientowym tle:
  2007-2008 rok
 • Komunikacja Miejska Gdańsk, tło jednolite, herb miasta, logo ZTM, pole na wydruk kasownika:
  2008-2009 rok
 • Komunikacja Miejska Gdańsk, tło jednolite, herb miasta, logo ZTM w polu na wydruk z kasownika, wizerunki pojazdów w tle ceny:
  01.06.2009 – 30.04.2011
 • Komunikacja Miejska Gdańsk, herb miasta, logo ZTM w polu na wydruk z kasownika, wizerunki pojazdów obok ceny, hologram DKK:
  01.06.2009 – 30.04.2011
 • Komunikacja Miejska Gdańsk, herb miasta, logo ZTM w polu na wydruk z kasownika, wizerunki pojazdów obok ceny, hologram DKK:
  01.05.2011 – 31.05.2012
  BRAK: 4,40WH
 • Komunikacja Miejska Gdańsk, herb miasta, logo ZTM w polu na wydruk z kasownika, wizerunki pojazdów obok ceny, hologram DKK:
  01.05.2011 – 31.05.2012
  UEFA EURO 2012 – Miasto Gospodarz
  BRAK: 1,90RC
 • Komunikacja Miejska Gdańsk, herb miasta, logo ZTM w polu na wydruk z kasownika, wizerunki pojazdów obok ceny, hologram DKK:
  01.06.2012 – 30.06.2016
 • Komunikacja Miejska Gdańsk, herb miasta, logo ZTM w polu na wydruk z kasownika, wizerunki pojazdów obok ceny, hologram DKK:
  01.06.2012 – 30.06.2016
  UEFA EURO 2012 – Miasto Gospodarz
  BRAK: 12,00RJ
 • Komunikacja Miejska Gdańsk, herb miasta, logo ZTM w polu na wydruk z kasownika, hologram DKK:
  01.06.2012 – 30.06.2016
  140 lat tramwajów w Gdańsku – 2013 rok
 • Komunikacja Miejska Gdańsk, herb miasta, logo ZTM w polu na wydruk z kasownika, wizerunki pojazdów obok ceny, hologram DKK:
  01.06.2012 – 30.06.2016
  Seria Px – 09.2013
 • Komunikacja Miejska Gdańsk, herb miasta, logo ZTM w polu na wydruk z kasownika, hologram DKK:
  01.06.2012 – 30.06.2016
  150 lat komunikacji miejskiej w Gdańsku – 2014 rok
 • Komunikacja Miejska Gdańsk, herb miasta, logo ZTM w polu na wydruk z kasownika, wizerunki pojazdów obok ceny, hologram DKK:
  01.06.2012 – 30.06.2016
  Volleyball Men’s World Championship – seria Mx – 2014 rok
 • Komunikacja Miejska Gdańsk, herb miasta, logo ZTM w polu na wydruk z kasownika, wizerunki pojazdów obok ceny, hologram DKK:
  01.06.2012 – 30.06.2016
  Zwiedzaj Gdańsk od strony wody – seria Lx – 2014 rok
  BRAK: 12,00LJ
 • Komunikacja Miejska Gdańsk, herb miasta, logo ZTM w polu na wydruk z kasownika, wizerunki pojazdów obok ceny, hologram DKK:
  01.06.2012 – 30.06.2016
  Seria Nx – 2015 rok
 • Komunikacja Miejska Gdańsk, herb miasta, logo ZTM w polu na wydruk z kasownika, hologram DKK:
  01.06.2012 – 30.06.2016
  10 lat Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku:
 • Komunikacja Miejska Gdańsk, herb miasta, logo ZTM w polu na wydruk z kasownika, wizerunki pojazdów obok ceny, hologram DKK:
  01.06.2012 – 30.06.2016
  Zwiedzaj Gdańsk od strony wody – seria Cx – 2015 rok
 • Komunikacja Miejska Gdańsk, herb miasta, logo ZTM w polu na wydruk z kasownika, wizerunki pojazdów obok ceny, hologram DKK:
  01.06.2012 – 30.06.2016
  Seria Dx – 2015-2016 rok
 • Komunikacja Miejska Gdańsk, herb miasta, logo ZTM w polu na wydruk z kasownika, wizerunki pojazdów obok ceny, hologram DKK:
  01.06.2012 – 30.06.2016
  MEN’S EHF Euro 2016, seria Ex – 2016 rok
 • Komunikacja Miejska Gdańsk, herb miasta, logo ZTM w polu na wydruk z kasownika, wizerunki pojazdów obok ceny, hologram DKK:
  01.06.2012 – 30.06.2016
  90 lat Oliwy w Gdańsku, seria Fx – 2016 rok
  BRAK: 12,00FJ
 • Komunikacja Miejska Gdańsk, herb miasta, logo ZTM w polu na wydruk z kasownika, wizerunki pojazdów obok ceny, hologram DKK:
  01.06.2012 – 30.06.2016
  Zwiedzaj Gdańsk od strony wody – seria Gx – 2016 rok
 • Komunikacja Miejska Gdańsk, herb miasta, logo ZTM w polu na wydruk z kasownika, wizerunki pojazdów obok ceny, hologram DKK:
  Cennik: 01.07.2016 do 31.03.2020
  Seria Yx – 01.07.2016 – 28.02.2017
  BRAK: 4,20YG
 • Komunikacja Miejska Gdańsk, herb miasta, logo ZTM w polu na wydruk z kasownika, wizerunki pojazdów obok ceny, hologram DKK:
  Cennik: 01.07.2016 do 31.03.2020
  90 lat Oliwy w Gdańsku, seria Wx – 2016 rok
  BRAK: 4,20WG
 • Komunikacja Miejska Gdańsk, herb miasta, logo ZTM w polu na wydruk z kasownika, wizerunki pojazdów obok ceny, hologram DKK:
  Cennik: 01.07.2016 do 31.03.2020
  Zwiedzaj Gdańsk od strony wody – seria Ux – 2016 rok
  BRAK: 6,50UI
 • Komunikacja Miejska Gdańsk, herb miasta, napis Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku obok herbu, herb miasta w polu na wydruk z kasownika, wizerunki pojazdów obok ceny, hologram DKK, wydłużony format biletu:
  Cennik: 01.07.2016 do 31.03.2020
  Gdańsk Host City, EuroVolley Poland 2017  – seria xN – 03.2017-07.2017 rok
 • Komunikacja Miejska Gdańsk, herb miasta, napis Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku obok herbu, herb miasta w polu na wydruk z kasownika, wizerunki pojazdów obok ceny, hologram DKK, wydłużony format biletu:
  Cennik: 01.07.2016 do 31.03.2020
  Seria xS – 2017-2018 rok
 • Komunikacja Miejska Gdańsk, herb miasta, napis Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku obok herbu, herb miasta w polu na wydruk z kasownika, wizerunki pojazdów obok ceny, hologram DKK, wydłużony format biletu:
  Cennik: 01.07.2016 do 31.03.2020
  Zwiedzaj Gdańsk od strony wody – seria xT – 2017 rok

Drukarnia GRAF:

 • Komunikacja Miejska Gdańsk, herb miasta, napis Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku obok herbu, herb miasta w polu na wydruk z kasownika, wizerunki pojazdów obok ceny, hologram GRAF, wydłużony format biletu:
  Cennik: 01.07.2016 do 31.03.2020
  Seria Rx – 2018 rok do 31.03.2020
 • Komunikacja Miejska Gdańsk, herb miasta, napis Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku obok herbu, herb miasta w polu na wydruk z kasownika, wizerunki pojazdów obok ceny, hologram GRAF, wydłużony format biletu:
  Cennik: 01.07.2016 do 31.03.2020
  Zwiedzaj Gdańsk od strony wody – seria Kx – 2018 rok do 31.03.2020
 • Komunikacja Miejska Gdańsk, herb miasta, napis Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku obok herbu, herb miasta w polu na wydruk z kasownika, wizerunki pojazdów obok ceny, hologram GRAF, wydłużony format biletu:
  Cennik: 01.07.2016 do 31.03.2020
  Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu 2018 – seria Hx – 2018 rok do 31.03.2020

Drukarnia Częstochowskie Zakłady Graficzne Sp. z o.o.:

 • Komunikacja Miejska Gdańsk, herb miasta, napis Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku obok herbu, herb miasta w polu na wydruk z kasownika, wizerunki pojazdów obok ceny, hologram DCZG Ochrona Security, wydłużony format biletu:
  Cennik: 01.07.2016 do 31.03.2020
  Seria xK – 2019 rok do 31.03.2020
 • Komunikacja Miejska Gdańsk, herb miasta, napis Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku obok herbu, herb miasta w polu na wydruk z kasownika, wizerunki pojazdów obok ceny, hologram DCZG Ochrona Security, wydłużony format biletu:
  Cennik: 01.07.2016 do 31.03.2020
  Gdański Tramwaj Wodny – seria xL – 2019 rok do 31.03.2020
 • Komunikacja Miejska Gdańsk, herb miasta, napis Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku obok herbu, herb miasta w polu na wydruk z kasownika, wizerunki pojazdów obok ceny, hologram DCZG Ochrona Security, wydłużony format biletu:
  Cennik: 01.07.2016 do 31.03.2020
  Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu 2019 – seria xM – 2019 rok do 31.03.2020
 • Komunikacja Miejska Gdańsk, herb miasta, napis Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku obok herbu, herb miasta w polu na wydruk z kasownika, wizerunki pojazdów obok ceny, hologram DCZG Ochrona Security, wydłużony format biletu:
  Cennik: 01.07.2016 do 31.03.2020
  UEFA EUROPA LEAGUE Final 2020 Gdańsk – seria xO – 2019 rok do 31.03.2020
 • Tło jednolite, oznaczenie ważności, pole na wydruk kasownika, hologram DCZG Ochrona Security, wydłużony format biletu:
  Cennik: 01.04.2020 do 31.05.2022
  UEFA EUROPA LEAGUE Final 2020 Gdańsk – seria xG (bilety uzupełniające: Ux) – 2020 rok do 31.05.2022
 • Tło jednolite, oznaczenie ważności, pole na wydruk kasownika, hologram DCZG Ochrona Security, wydłużony format biletu:
  Cennik: 01.04.2020 do 31.05.2022
  Seria xH (bilety uzupełniające: Zx)
 • Tło jednolite, oznaczenie ważności, pole na wydruk kasownika, hologram DCZG Ochrona Security, wydłużony format biletu:
  Cennik: 01.04.2020 do 31.05.2022
  Gdańsk bez plastiku – seria xP
 • Tło jednolite, oznaczenie ważności, pole na wydruk kasownika, hologram DCZG Ochrona Security, wydłużony format biletu:
  Cennik: 01.04.2020 do chwili obecnej
  European Mobility Week 2020 – seria xZ
 • Tło jednolite, oznaczenie ważności, pole na wydruk kasownika, hologram DCZG Ochrona Security, wydłużony format biletu:
  Cennik: 01.04.2020 do 31.05.2022
  Seria xR
 • Tło jednolite, oznaczenie ważności, pole na wydruk kasownika, hologram DCZG Ochrona Security, wydłużony format biletu:
  Cennik: 01.06.2022 do 02.04.2023
  Seria xU
  Uwaga: Bilety przebitkowe o nominale 4,80 zł pochodzą z cennika od 03.04.2023
 • Tło jednolite, oznaczenie ważności, pole na wydruk kasownika, hologram DCZG Ochrona Security, wydłużony format biletu:
  Cennik: od 03.04.2023 do chwili obecnej
  Seria Zx
 • Tło jednolite, oznaczenie ważności, pole na wydruk kasownika, hologram DCZG Ochrona Security, wydłużony format biletu:
  Cennik: od 03.04.2023 do chwili obecnej
  150 lat tramwajów w Gdańsku – seria Zx
 • Tło jednolite, oznaczenie ważności, pole na wydruk kasownika, hologram DCZG Ochrona Security, wydłużony format biletu:
  Cennik: od 03.04.2023 do chwili obecnej
  150 lat tramwajów w Gdańsku – seria Gx
BILETY AUTOMATOWE STAREGO TYPU:
BILETY AUTOMATOWE - DRUKARKA IGŁOWA:
KARNETY:
BILETY OKRESOWE:
 • Legitymacje do biletów okresowych:
 • Znaczki:

1990:

1995:

1997:

1998:

1999:

2000:

2001:

2002:

2003:

2004:

2006:

Bez nadrukowanego roku:

 • Karty miejskie:
GDAŃSKA KARTA TURYSTY:

 

BILETY BUS/TRAM TOUR:

 

BILETY NA TRAMWAJ WODNY:
PROM "ŚWIBNO":
PROM "MOTŁAWA":
PROM "WISŁOUJŚCIE":
PROM NOWY PORT-WISŁOUJŚCIE: