Katowice – bilety okresowe

Herb Flaga


BILETY OKRESOWE - BLANKIETOWE:

 

Drukarnia Poznańskie Zakłady Graficzne:

 • Nominał

Drukarnia PWPW:

 • Po bokach gilosz zabezpieczający:
 • Nominał, po bokach gilosz zabezpieczający:

Drukarnia ENGRAF:

 • Nominał, po bokach gilosz zabezpieczający:

Drukarnia Kolejowa Kraków:

 • Nominał, po bokach gilosz zabezpieczający:

 

Drukarnia Częstochowskie Zakłady Graficzne Sp. z o.o.:

 • Nominał, po bokach gilosz zabezpieczający, hologram CZG, Cz.Z.G. SA:
 • Nominał, po bokach gilosz zabezpieczający, hologram CZG, CZG SA:
 • Nominał, po bokach gilosz zabezpieczający, hologram „kłódki”, CZG SA:
 • Nominał, po bokach gilosz zabezpieczający, hologram CZG Ochrona, CZG SA:

 

Drukarnia Kolejowa Kraków:

 • Nominał, po bokach gilosz zabezpieczający, prostokątny hologram KZK GOP:


 

 • Nominał, po bokach gilosz zabezpieczający, hologram KZK GOP:

 Drukarnia GRAF:

 • Nominał, po bokach gilosz zabezpieczający, hologram GRAF:


BILETY OKRESOWE - KARTY:

ŚKUP:

MetroKarta: