Olkusz – jubileusz 720-lecia nadania praw miejskich

Olkusz – jubileusz 720-lecia nadania praw miejskich

Z okazji 720-lecia Olkusza, do obiegu trafił bilet okolicznościowy o nominale 1.00 zł.

O samym mieście: Jak podają źródła historyczne, w 1299 roku, niejaki „Henricus, civis de Ilkusz”, czyli Henryk mieszczanin olkuski otrzymał prawo do założenia wsi Zimnodół. Dokładna data nadania praw miejskich miastu nie jest znana, dlatego też termin ten przyjęto za pierwszy zapis o Olkuszu, jako mieście.

Pierwsze zapisy nazwy miasta kształtują się następująco: Lcuhs (1257), Hilcus (1262), Helcus (1301), Ylcus (1314), Elcus (1409), Olkusch (1462). Jeszcze w XVIII w. miasto nazywane było niekiedy Ilkuszem. Wskazuje to na pochodzenie jego nazwy od imienia Hilke (inaczej Hilcus, Hildebrand) i udział kolonistów niemieckich w lokacji miasta. Spolonizowana forma Hilkusz przeobraziła się ostatecznie w dzisiejszy Olkusz.

 

Bilety emitowane są przez firmę DrukFont.

Dodaj komentarz