Białystok

Herb Flaga


BILETY JEDNORAZOWE:

Drukarnia Poznańskie Zakłady Graficzne:

 • Miejskie Przeds. Kom. Białystok:
 • MPK Białystok, POZ3:
 • MPK Białystok, PZGK3:

Drukarnia B.Z.GRAF.:

 • Z.O.K.M. BIAŁYSTOK, Ulgowy/Normalny:

Drukarnia Częstochowskie Zakłady Graficzne Sp. z o.o.:

 • Z.O.K.M. BIAŁYSTOK, Ulgowy/Normalny, Cz.Z.G.:
  Litera serii pisana zwężoną czcionką
 • Z.O.K.M. BIAŁYSTOK, Ulgowy/Normalny, Cz.Z.G.:
 • Z.O.K.M. BIAŁYSTOK, Ulgowy/Normalny, Cz.Z.G.:
  Ulgowy/Normalny – zmieniony font
 • Z.O.K.M. BIAŁYSTOK, Ulgowy/Normalny, hologram CZG:
 • Z.O.K.M. BIAŁYSTOK, Ulgowy/Normalny, hologram „kłódki”:
 • Z.O.K.M. BIAŁYSTOK, Ulgowy/Normalny, hologram „IGKM”:
 • Urząd Miejski w Białymstoku, Wydział Transportu Miejskiego, logotyp autobusu, hologram IGKM:
 • Urząd Miejski w Białymstoku, Zarząd Dróg i Transportu, logotyp autobusu, hologram IGKM:
 • Urząd Miejski w Białymstoku, logo BKM, hologram IGKM:
 • Urząd Miejski w Białymstoku, logo BKM, hologram IGKM, pole na wydruk kasownika:

Drukarnia GRAF:

 • Urząd Miejski w Białymstoku, logo BKM, pomarańczowy numerator, pole na wydruk kasownika, hologram GRAF:
 • Urząd Miejski w Białymstoku, logo BKM, różowy numerator, pole na wydruk kasownika, hologram GRAF:

Drukarnia Częstochowskie Zakłady Graficzne Sp. z o.o.:

 • Urząd Miejski w Białymstoku, logo BKM, pole na wydruk kasownika, hologram CZG Ochrona:
 • Urząd Miejski w Białymstoku, logo BKM, pole na wydruk kasownika (w polu poskręcane fale), hologram CZG Ochrona:
 • Urząd Miejski w Białymstoku, logo BKM, pole na wydruk kasownika (w polu loga BKM), hologram CZG Ochrona:
 • Urząd Miejski w Białymstoku, logo BKM, pole na wydruk kasownika (w polu prostokąt), hologram CZG Ochrona:

Drukarnia Kolejowa Kraków:

 • Urząd Miejski w Białymstoku, logo BKM, pole na wydruk kasownika (w polu prostokąt), hologram DKK:

Drukarnia Częstochowskie Zakłady Graficzne Sp. z o.o.:

 • Urząd Miejski w Białymstoku, logo BKM, pole na wydruk kasownika (w polu prostokąt), hologram DCZG:

Drukarnia GRAF:

 • Urząd Miejski w Białymstoku, logo BKM, pole na wydruk kasownika (w polu prostokąt), hologram GRAF:

Drukarnia Kolejowa Kraków:

 • Miasto Białystok, logo BKM, pole na wydruk kasownika, hologram:
 • Miasto Białystok, logo BKM, pole na wydruk kasownika, hologram DKK:

Drukarnia GRAF:

 • Logo BKM, pole na wydruk kasownika, hologram GRAF:

Drukarnia Częstochowskie Zakłady Graficzne Sp. z o.o.:

 • Miasto Białystok, logo BKM, tło białe, hologram DCZG Ochrona Security:
  Cennik od 01.03.2020

Drukarnia DrukFont:

 • Miasto Białystok, logo BKM, tło białe, hologram DrukFont:
  Cennik od 01.03.2020
  UWAGA: Bilety przebitkowe pochodzą z cennika od 14.03.2023

Drukarnia Częstochowskie Zakłady Graficzne Sp. z o.o.:

 • Miasto Białystok, logo BKM, tło białe, hologram DCZG Ochrona Security:
  Cennik od 14.03.2023
KARNETY:
TEKTURKI OKRESOWE:
LEGITYMACJE DO ZNACZKÓW OKRESOWYCH:
ZNACZKI OKRESOWE:
 • 1984:
 • 1985:
 • 1992:
 • 1993:
 • 1995:
 • 2003:
 • 2005:
 • 2006:
 • 2007:
 • 2008:
 • 2009:
 • 2010:
 • 2011:
KARTY MIEJSKIE:

Imienne:

Na Okaziciela:

BILETY BIATRA:

Nieznana drukarnia:

 • Logo, nominał:
BILETY JEDNORAZOWE KZK:

Nieznana drukarnia:

 • K.Z.K. Spółka z o.o.:
BILETY OKRESOWE KZK:
BILETY KPK:
BILETY BIACOMEX:
EM-KARTY:
 • PKS:
 • Wschód Express:
INNE: