Bielawa – powołanie związku powiatowo-gminnego i zmiana cennika

Bielawa – powołanie związku powiatowo-gminnego i zmiana cennika

#nowości
Nowy Rok niesie wiele zmian – między innymi w systemie komunikacji miejskiej Bielawy oraz gmin, z którą były podpisane stosowne porozumienia.
Od 1 stycznia, organizację transportu przejął Związek Powiatowo-Gminny „Sowiogórskie Autobusy” – co to oznacza? Zmienił się charakter transportu zbiorowego z Komunikacji Miejskiej na przewozy Powiatowo – Gminne, a tym samym zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (tj. Dz.U z 2018 r. poz.295, Dz.U z 2023r . poz. 1575)
Przede wszystkim z taryfy biletowej zniknęły bilety na okaziciela (15/30 dni) oraz bilety 15-dniowe imienne.
Co istotne – do kasowania w formie papierowej z bloczka, są dostępne bilety normalne oraz ulgowe na strefy O1-O3, a także bilety czasowe normalne (30-min, 60-min, 90-min i 24-godzinne). Bilety czasowe ulgowe niedługo pojawią się w sprzedaży.
Zakres stref został zmniejszony, zaś bilety 48-godzinne, 72-godzinne oraz 168-godzinne wycofano.

WAŻNE: Bilety kupione do końca grudnia 2023 r. będą honorowane w okresie przejściowym do 31 marca 2024 r.
Bilety drukowane są niezmiennie przez Drukarnię Częstochowskie Zakłady Graficzne Sp. z o.o.

Dodaj komentarz