Płock – podwyżka cen biletów

Płock – podwyżka cen biletów

Płocku z dniem 1 września podwyżce uległy ceny opłat za korzystanie z komunikacji miejskiej.
Ciekawostką są dopłaty, które pojawiły się w nowym wzorze*.
Wszystkie bilety posiadają stosowne oznaczenia ważności oraz zabezpieczenia w postaci znaku wodnego i paska Irysafe.
Bilety drukowane są przez Drukarnię Częstochowskie Zakłady Graficzne Sp. z o.o.

*W obiegu można także spotkać bilety dopłatowe z kilku, starszych wzorów.

BILETY OBOWIĄZUJĄCE W STREFIE A
Przejazd w obszarze wyznaczonym przez granice administracyjne Gminy-Miasto Płock.
Rodzaj biletuNormalnyUlgowy [50%]Ulgowy [75%]
Bilety jednoprzejazdowe i czasowe /na okaziciela/ (uprawniające do przejazdu na wszystkich liniach)
1. Bilet jednoprzejazdowy przesiadkowy (60-minutowy)
uprawniający do jednego przejazdu jednym kursem środka transportu od momentu skasowania do końca trasy lub uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów do 60 minut od momentu skasowania
3,601,80
Bilety krótkookresowe /na okaziciela/ (uprawniające do przejazdu na wszystkich liniach)
1. Bilet 24-godzinny
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów w ciągu 24 h od momentu skasowania
13,606,80
Bilety długookresowe /imienne/ elektroniczne (uprawniające do przejazdu na wszystkich liniach)
1. Bilet 15-dniowy
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów do godziny 23:59 15-go dnia terminu ważności
62,0025,00
2. Bilet 30-dniowy
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów do godziny 23:59 30-go dnia terminu ważności
110,0055,0027,50
3. Bilet 30-dniowy (w Płockiej Karcie Mieszkańca)
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów do godziny 23:59 30-go dnia terminu ważności
96,0048,00
4. Bilet 90-dniowy
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów do godziny 23:59 90-go dnia terminu ważności
288,00144,00
5. Bilet 30-dniowy ważny od poniedziałku do piątku
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów (od pn. do pt.) do godz. 23:59 30-go dnia terminu ważności
92,0046,0023,00
6. Bilet 90-dniowy ważny od poniedziałku do piątku
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów (od pn. do pt.) do godz. 23:59 90-go dnia terminu ważności
246,00123,00
Bilety grupowe
1. Bilet grupowy – dostępny jedynie w biletomacie
uprawniający do jednego przejazdu jednym kursem środka transportu od momentu skasowania do końca trasy lub uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów do 60 minut od momentu skasowania
3,60 x liczba osób1,80 x liczba osób

 

BILET OBOWIĄZUJĄCY WYŁĄCZNIE W STREFIE G
Przejazd wyłącznie w granicach administracyjnych jednej z obsługiwanych gmin (Bielsk, Brudzeń Duży, Gąbin, Gozdowo, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Łąck) z wyłączeniem obszaru wyznaczonego przez granice administracyjne Gminy – Miasto Płock (strefa A)
Rodzaj biletuNormalnyUlgowy [50%]
Bilet jednoprzejazdowy /na okaziciela/ (uprawniający do przejazdu na liniach dziennych)
1. Bilet jednoprzejazdowy
uprawniający do jednego przejazdu jednym kursem środka transportu od momentu skasowania
4,202,10

 

BILETY OBOWIĄZUJĄCE W STREFIE B
Przejazd w obszarze wyznaczonym przez granice administracyjne dwóch bezpośrednio sąsiadujących gmin.
Rodzaj biletuNormalnyUlgowy [50%]
Bilety jednoprzejazdowe i czasowe /na okaziciela/ (uprawniające do przejazdu na wszystkich liniach dziennych)
1. Bilet jednoprzejazdowy przesiadkowy (60-minutowy)
uprawniający do jednego przejazdu jednym kursem środka transportu od momentu skasowania do końca trasy lub uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów do 60 minut od momentu skasowania
5,802,90
Bilety krótkookresowe /na okaziciela/ (uprawniające do przejazdu na wszystkich liniach dziennych)
1. Bilet 24-godzinny
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów w ciągu 24 h od momentu skasowania
23,0011,50
Bilety długookresowe /imienne/ elektroniczne (uprawniające do przejazdu na wszystkich liniach dziennych)
1. Bilet 15-dniowy
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów do godziny 23.59 piętnastego dnia terminu ważności
96,0048,00
2. Bilet 30-dniowy
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów do godziny 23.59 trzydziestego dnia terminu ważności
172,0086,00
3. Bilet 90-dniowy
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów do godziny 23.59 dziewięćdziesiątego dnia terminu ważności
380,00190,00
4. Bilet 30-dniowy ważny od poniedziałku do piątku
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów (od pn. do pt.) do godziny 23:59 30-go dnia terminu ważności
126,0063,00
5. Bilet 90-dniowy ważny od poniedziałku do piątku
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów (od pn. do pt.) do godziny 23:59 90-go dnia terminu ważności
282,00141,00

 

BILETY OBOWIĄZUJĄCE W STREFIE C
Przejazd w obszarze wyznaczonym przez granice administracyjne trzech i więcej sąsiadujących ze sobą gmin.
Rodzaj biletuNormalnyUlgowy [50%]
Bilety jednoprzejazdowe i czasowe /na okaziciela/ (uprawniające do przejazdu na wszystkich liniach dziennych)
1. Bilet jednoprzejazdowy przesiadkowy (60-minutowy)
uprawniający do jednego przejazdu jednym kursem środka transportu od momentu skasowania do końca trasy lub uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów do 60 minut od momentu skasowania
8,604,30
Bilety krótkookresowe /na okaziciela/ (uprawniające do przejazdu na wszystkich liniach dziennych)
1. Bilet 24-godzinny
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów w ciągu 24 h od momentu skasowania
23,0011,50
Bilety długookresowe /imienne/ elektroniczne (uprawniające do przejazdu na wszystkich liniach dziennych)
1. Bilet 15-dniowy
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów do godziny 23.59 piętnastego dnia terminu ważności
132,0066,00
2. Bilet 30-dniowy
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów do godziny 23.59 trzydziestego dnia terminu ważności
240,00120,00
3. Bilet 90-dniowy
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów do godziny 23.59 dziewięćdziesiątego dnia terminu ważności
510,00255,00
4. Bilet 30-dniowy ważny od poniedziałku do piątku
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów (od pn. do pt.) do godziny 23:59 30-go dnia terminu ważności
184,0092,00
5. Bilet 90-dniowy ważny od poniedziałku do piątku
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów (od pn. do pt.) do godziny 23:59 90-go dnia terminu ważności
380,00190,00

 

BILETY OBOWIĄZUJĄCE WYŁĄCZNIE W APLIKACJI MOBILNEJ
Przejazd w obszarze wyznaczonym przez granice administracyjne Gminy-Miasto Płock oraz przez granice administracyjne trzech i więcej sąsiadujących ze sobą gmin. Bilet ważny od 21.06.2019 r. do 30.09.2019 r.
Rodzaj biletuNormalnyUlgowy [50%]
Bilet weekendowy (sezonowy)
1. Bilet weekendowy (sezonowy) dla jednej osoby
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów od godziny 16:00 w piątek do godziny 23:59 w niedzielę od momentu zakupu w aplikacji mobilnej
10,605,00
2. Bilet weekendowy (sezonowy) grupowy [maksymalnie 5 osób]
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów od godziny 16:00 w piątek do godziny 23:59 w niedzielę od momentu zakupu w aplikacji mobilnej
20,00

 

Dodaj komentarz