Poznań – nowości biletowe…

Poznań – nowości biletowe…

Kolejne nowości pochodzą z Poznania.
W ramach 30-lecia nocnej komunikacji autobusowej oraz podkreślenia rangi tegorocznej dużej reorganizacji komunikacji nocnej, Zarząd Transportu Miejskiego wydał okolicznościową kartę PEKA na okaziciela.
W obiegu także pojawiły się bilety z nowym typem numeracji (komputerowa, drukowana).
Bilety drukowane są przez Drukarnię DrukFont.

Dodaj komentarz