Zmiany w biletach Górnośląskiej Metropolii

Zmiany w biletach Górnośląskiej Metropolii

Od 1 marca 2020 roku zmieniły się zarówno ceny, jak i wzory biletów w Górnośląskiej Metropolii – można w nich zauważyć pewne podobieństwa względem wzoru dawnych biletów MZK Tychy.
Bilety zostały wyemitowane przez Drukarnię Częstochowskie Zakłady Graficzne S.A.
Pasażerowie, którzy przed 1 marca 2020 roku zakupili bilety papierowe jednorazowe o dotychczasowych nominałach mogą je wykorzystać do dnia 14 marca 2020 roku. Po tym terminie do starych biletów należy dokupić bilety uzupełniające.
Wszelkie informacje dotyczące nowej taryfy uzyskacie na stronie www.metropoliaztm.pl oraz bezpłatnej infolinii 800 16 30 30.

Zarząd Transportu Metropolitalnego

BILETY JEDNORAZOWE/KRÓTKOOKRESOWE DOSTĘPNE W WERSJI PAPIEROWEJ

Umożliwiają przejazd wszystkimi liniami komunikacji zbiorowej organizowanej przez ZTM, z wyjątkiem przejazdów liniami ekspresowymi na lotnisko:

a) „1m/20min”,

b) „2m/40min”,

c) „Sieć/90min”,

d) „Bagażowy.

 

Symbol

Rodzaj biletu

Cena biletu normalnego

Cena biletu ulgowego

1m/20min

przejazd jednorazowy w granicach jednego miasta (gminy) lub przez 20 minut od momentu skasowania (z możliwością przesia­dek)

3,40 zł

1,70 zł

2m/40min

przejazd jednorazowy w granicach dwóch sąsiadujących miast (gmin) lub przez 40 minut od momentu ska­sowania
(z możliwo­ścią przesiadek)

4,00 zł

2,00 zł

Sieć/90min

przejazd jednorazowy w granicach trzech
i więcej miast (gmin) lub przez 90 minut od momentu skasowania (z możliwością przesiadek)

5,00 zł

2,50 zł

Bagażowy

bilet na jednorazowy przewóz zwierzęcia lub bagażu ważny na terenie całej sieci ZTM lub przez 90 minut od momentu skasowania (z możliwością przesiadek)

3,40 zł

U kierujących pojazdem odbywa się sprzedaż biletów na trzy miasta lub 90 minut od momentu skasowania („Sieć/90min”).

BILETY JEDNORAZOWE/KRÓTKOOKRESOWE DOSTĘPNE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

Bilety umożliwiają przejazd wszystkimi liniami komunikacji zbiorowej organizowanej przez ZTM, z wyjątkiem przejazdów liniami ekspresowymi na lotnisko:

a) „1m/20min”,

b) „2m/40min”,

c) „Sieć/90min”,

d) „Bagażowy,

e) opłata za przejazd krótkookresowy według taryfy odległościowej – uzależniona od liczby przejechanych kilometrów.

 

Symbol

Rodzaj biletu

Cena biletu normalnego

Cena biletu ulgowego

1m/20min

przejazd jednorazowy w granicach jednego miasta (gminy) lub przez 20 minut od momentu skasowania (z możliwością przesia­dek)

3,00 zł

1,50 zł

2m/40min

przejazd jednorazowy w granicach dwóch sąsiadujących miast (gmin) lub przez 40 minut od momentu skasowania
(z możliwo­ścią przesia­dek)

3,60 zł

1,80 zł

Sieć/90min

przejazd jednorazowy w granicach trzech
i więcej miast (gmin) lub przez 90 minut od momentu skaso­wania (z możliwością przesiadek)

4,40 zł

2,20 zł

Bagażowy

bilet na jednorazowy przewóz zwierzęcia
lub bagażu na terenie całej sieci ZTM lub przez 90 minut od momentu skasowania
(z możliwością przesiadek)

3,00 zł

 

Ceny za przejazd jednorazowy/krótkookresowy według taryfy odległościowej (bilety nie uprawniają do przejazdu liniami ekspresowymi na lotnisko):

Odległość w kilometrach

Cena biletu normalnego

Cena biletu ulgowego

do 1,0 km

1,60 zł

0,80 zł

powyżej 1,0 km do 2,0 km

2,20 zł

1,10 zł

powyżej 2,0 km do 5,0 km

2,80 zł

1,40 zł

powyżej 5,0 km do 9,0 km

3,40 zł

1,70 zł

powyżej 9,0 km do 14,0 km

3,90 zł

1,95 zł

powyżej 14,0 km do 20,0 km

4,20 zł

2,10 zł

powyżej 20,0 km

4,40 zł

2,20 zł

Bagażowy w taryfie odległościowej

3,00 zł

BILETY ŚREDNIOOKRESOWE DOSTĘPNE W FORMIE PAPIEROWEJ I ELEKTRONICZNEJ

a) „24h + Lotnisko” – ważny dwadzieścia cztery godziny (umożliwia przejazd liniami ekspresowymi na lotnisko):

Symbol

Rodzaj biletu

Cena biletu normalnego

Cena biletu ulgowego

24h
+ Lotnisko

bilet ważny 24 godziny od momentu skasowania lub od daty i godziny, która widnieje na wydruku bi­letu sprzedanego przez kierującego pojazdem

14 zł

7 zł

 

b) „Dzienny” – ważny do godziny 23:59 w dniu aktywacji (nie umożliwia przejazdu liniami ekspresowymi na lotnisko):

Symbol

Rodzaj biletu

Cena biletu normalnego

Cena biletu ulgowego

Dzienny

bilet ważny od momentu aktywacji do godziny 23:59 tego samego dnia

10 zł

5 zł

 

BILETY DŁUGOOKRESOWE DOSTĘPNE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ NA KARCIE ŚKUP

Bilety uprawniają do przejazdu wszystkimi liniami komunikacyjnymi ZTM, z wyjątkiem linii ekspresowych na lotnisko:

a) „7-dniowy”,

b) „Miasto 30”,

c) „Sieć 30”,

d) „Miasto 90”,

e) „Sieć 90”,

f) „Sieć 120”,

g) „R-1” (przeznaczony wyłącznie dla operatorów świadczących usługi przewozowe na zlecenie ZTM).

 

Bilet dostępny na spersonalizowanej i niespersonalizowanej karcie ŚKUP:

Symbol

Rodzaj biletu

Cena biletu normalnego

Cena biletu ulgowego

7-dniowy

bilet ważny 7 dni od daty wybranej podczas zakupu

44 zł

22 zł

 

Bilety dostępne na spersonalizowanej karcie ŚKUP:

Symbol

Rodzaj biletu

Cena biletu normalnego

Cena biletu ulgowego

Miasto 30

upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami au­tobusowymi, tramwajowymi oraz trolejbuso­wymi na terenie jednego, wybranego miasta (gminy). Bilet ważny 30 dni od daty wybranej podczas zakupu

93 zł

46,50 zł

Sieć 30

upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami autobusowymi, tramwajowymi oraz trolejbusowymi na terenie całej sieci ZTM. Bilet ważny 30 dni od daty wybranej podczas zakupu

134 zł

67 zł

Miasto 90

upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami autobusowymi, tramwajowymi oraz trolejbusowymi na terenie jednego, wybranego miasta (gminy). Bilet ważny 90 dni od daty wybranej podczas zakupu

236 zł

118 zł

Sieć 90

upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami autobusowymi, tramwajowymi oraz trolejbusowymi na terenie całej sieci ZTM. Bilet ważny 90 dni od daty wybranej podczas zakupu

344 zł

172 zł

Sieć 120

upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami autobusowymi, tramwajowymi oraz trolejbusowymi na terenie całej sieci ZTM. Bilet ważny 120 dni od daty wybranej podczas zakupu

440 zł

220 zł

 

BILETY DŁUGOOKRESOWE DOSTĘPNE NA OKAZICIELA W FORMIE ELEKTRONICZNEJ NA NIESPERSONALIZOWANEJ KARCIE ŚKUP

Uprawniają do przejazdu wszystkim liniami komunikacyjnymi ZTM, z wyjątkiem linii ekspresowych na lotnisko

 

Symbol

Rodzaj biletu

Cena biletu normalnego

Cena biletu ulgowego

Sieć 30 Okaziciel

bilet ważny 30 dni od daty wybranej podczas zakupu

168 zł

84 zł

 

BILETY DŁUGOOKRESOWE DOSTĘPNE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ NA SPERSONALIZOWANEJ KARCIE ŚKUP

Uprawniają do przejazdu wszystkim liniami komunikacyjnymi ZTM, łącznie z liniami ekspresowymi na lotnisko:

Symbol

Rodzaj biletu

Cena biletu normalnego

Cena biletu ulgowego

Lotnisko 30

bilet ważny 30 dni od daty wybranej podczas zakupu

160 zł

80 zł

Lotnisko 90

bilet ważny 90 dni od daty wybranej podczas zakupu

400 zł

200 zł

 

BILETY WIELOPRZEJAZDOWE DOSTĘPNE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ NA SPERSONALIZOWANEJ KARCIE ŚKUP

Uprawniają do określonej liczby przejazdów (bez możliwości przesiadek) wszystkimi liniami autobusowymi, tramwajowymi i trolejbusowymi na terenie całej sieci komunikacyjnej organizowanej przez ZTM:

a) „W-20”,

b) „W-40”,

c) „W-80”.

Symbol

Rodzaj biletu

Cena biletu normalnego

Cena biletu ulgowego

W-20

upoważnia do dwudziestu przejazdów przez 180 dni od daty wybranej pod­czas zakupu

55 zł

27,50 zł

W-40

upoważnia do czterdziestu przejazdów przez 180 dni od daty wybranej pod­czas zakupu

100 zł

50 zł

W-80

upoważnia do osiemdziesięciu przejazdów przez 180 dni od daty wybranej pod­czas zaku­pu

180 zł

90 zł

 

BILETY GRUPOWE DLA 5 OSÓB DOSTĘPNE W WERSJI PAPIEROWEJ I ELEKTRONICZNEJ

Uprawniają do przejazdu wszystkimi liniami komunikacji ZTM, z wyjątkiem linii ekspresowych na lotnisko:

Symbol

Rodzaj biletu

Cena biletu normalnego

Cena biletu ulgowego

Grupowy
dla 5 osób

upoważnia do jednorazowego przejazdu grupy maksymalnie pięciorga osób, na terenie trzech i więcej miast (gmin) lub przez 90 minut od momentu skaso­wania

10 zł

5 zł

 

BILETY DLA UCZESTNIKÓW IMPREZ KULTURALNYCH, NAUKOWYCH, OŚWIATOWYCH, SPORTOWYCH I MASOWYCH

Zasadę i formy dystrybucji tych biletów określa umowa zawarta z ZTM. Szczegółowe informacje dotyczące tej oferty zawarte są w § 11 ust. 13 Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji zbiorowej organizowanej przez Zarząd Transportu Metropolitalnego.

Liczebność imprezy

Cena za 1 osobę

1 doba

2 doby

3 doby

4 doby

Każda kolejna doba

Oferta dla działających na obszarze GZM jednostek samorządu terytorialnego oraz należących do nich samorządowych jednostek organizacyjnych, zarówno nieposiadających osobowości prawnej, jak i samorządowych osób prawnych, w szczególności samorządowych spółek prawa handlowego i samorządowych instytucji kultury

od 50 do 100 osób

4,00 zł

7,60 zł

10,80 zł

13,60 zł

+ 2,80 zł

powyżej 100 do 1000 osób

3,50 zł

6,65 zł

9,45 zł

11,90 zł

+ 2,45 zł

powyżej 1000 do 5000 osób

3,00 zł

5,70 zł

8,10 zł

10,20 zł

+ 2,10 zł

powyżej 5000 osób

2,00 zł

3,80 zł

5,40 zł

6,80 zł

+ 1,40 zł

Oferta dla pozostałych organizatorów imprez

od 50 do 100 osób

5,00 zł

9.50 zł

13,50 zł

17,00 zł

+ 3,50 zł

powyżej 100 do 1000 osób

4,50 zł

8,55 zł

12,15 zł

15,30 zł

+ 3,15 zł

powyżej 1000 do 5000 osób

4,00 zł

7,60 zł

10,80 zł

13,60 zł

+ 2,80 zł

powyżej 5000 osób

3,00 zł

5,70 zł

8,10 zł

10,20 zł

+ 2,10 zł

Uprawnienia mogą być nabywane wyłącznie w celu przejazdu uczestników imprez, w których udział bierze co najmniej 50 osób, dla których organizator zakupi uprawnienia na podstawie zawartej z ZTM umowy, która określi również zasady i formę dystrybucji biletów. Dopuszcza się możliwość wykupu uprawnienia ważnego do 12 godzin – wartość uprawnienia jest wyliczana jako 50% ceny podanej dla 1 doby.

Dodaj komentarz