Kalisz – zmiany we wzorze…

Kalisz – zmiany we wzorze…

Czas na biletowe zmiany w Kaliszu.
Do dnia 23 marca br. (grafika z napisem „PRZED”) bilety posiadały jednolite barwy – z tym, że bilety jednorazowe podmiejskie były błędnie opisane jako jednodniowe…
Od dnia 24 marca (grafika z napisem „PO”) do obiegu trafiły bilety z żółtym tłem (Miejskie) oraz Niebieskim (Podmiejskie)
Wszystkie bilety po zmianie drukowane są przez Drukarnia Częstochowskie Zakłady Graficzne Sp. z o.o.
UWAGA: Bilety papierowe dotychczas zakupione przez Klientów indywidualnych KLA, będą uznawane podczas kontroli przewozów do końca roku 2021.
Zakup dotychczas funkcjonujących biletów papierowych w punktach sprzedaży (sklepy, kioski itp.) będzie możliwy jedynie do dnia 31.05.2021 r. Po tej dacie kontrahenci KLA współpracujący w obszarze sprzedaży biletów będą zaopatrzeni w nowe bilety.

Dodaj komentarz